หยุดชั่วคราว / temporarily closed

ขออภัยเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อสุขภาพ ความปลอดภัย และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาล โปรดตรวจสอบวันเปิดทำการที่ชัดเจนอีกครั้ง