พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย หารือรมว.แรงงาน เพื่อรับการสนับสนุน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขานรับเตรียมนัดวันลงพื้นที่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยในเดือนมิถุนายนนี้ ขอให้พิพิธภัณฑ์แรงงานจัดทำแผนการทำงานที่ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาสนับสนุนช่วยเหลือ

แรงงานอยู่ตรงไหนในประวัติศาสตร์ชาติไทย

นักวิชาการ ชี้แรงงานมีประวัติศาสตร์แต่ถูกลืมเลือนไม่มีการบันทึก ในงานรำลึกถึงผู้นำแรงงาน ผู้มีคุณูปการผู้วายชน และทอดผ้าป่ารายได้ของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

“ประวัติศาสตร์ไม่อาจลืมเลือนได้”

“หมุดคณะราษฎร” ซึ่งเป็นหมุดกลมสีทองเหลือง ฝังลงบนพื้น กลางถนน ระหว่างฐานของพระบรมรูปทรงม้าและประตูทางเข้า สนามเสือป่าหายไป อยากชวนท่านผู้รักในประวัติศาสตร์มาเยี่ยมเยือนพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เพื่อดูหมุดคณะราษฎร (จำลอง) ที่จัดแสดงไว้ในห้องเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475

สหภาพแรงงานไทยมีอิสระและเสรีภาพหรือไม่

Mr. Cerd Botterweck รักษาการผู้อำนวยการมูลนิธิฟรรดริค เอแบร์ท (FES) ได้แวะมาทักทายและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยที่มักกะสัน กรุงเทพฯ พร้อมแลกเปลี่ยนเรื่องราวแรงงานในประเทศไทยหลังจากเยี่ยมชม

“หยาดเหงื่อแรงงาน ประวัติศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์”

ประวัติศาสตร์แห่งการพัฒนาประเทศของสังคมไทยตั้งแต่ยุคไพร่-ทาส แรงงานรับจ้างรุ่นแรก ยุคของการปฏิรูปประเทศ การผลักดันด้านสิทธิสวัสดิการต่างๆ แม้ว่าจะเกิดยุคมืดการริดรอนสิทธิต่างๆ ถึงการคุกคามเสรีภาพ และวิกฤติต่างๆทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ ผู้ใช้แรงงานมีส่วนสำคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง ระบอบประชาธิปไตย และสวัสดิการทางสังคม

แม่ฉันคือแรงงาน

หลายคนอาจไม่ทราบถึงที่มาของการลาคลอด 90 วัน ทางพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย จัดแสดงนิทรรศการมุมลาคลอด 90 วันไว้เพื่อให้ความรู้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมได้เรียนรู้ถึงสิทธิดังกล่าว โดยนำเสนอผ่านป้ายรณรงค์ “90วันเพื่อลูกนั้นกินนมแม่”