หยุดชั่วคราว / temporarily closed

19-31 มีนาคม 2563 ขออภัยเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อสุขภาพ ความปลอดภัย และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โควิท-19 โปรดตรวจสอบวันเปิดที่ชัดเจนอีกครั้ง