แรงงานอยู่ตรงไหนในประวัติศาสตร์ชาติไทย

นักวิชาการ ชี้แรงงานมีประวัติศาสตร์แต่ถูกลืมเลือนไม่มีการบันทึก ในงานรำลึกถึงผู้นำแรงงาน ผู้มีคุณูปการผู้วายชน และทอดผ้าป่ารายได้ของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย จัดทอดผ้าป่าหารายได้ – เสวนา แรงงานอยู่ตรงไหนในประวัติศาสตร์ชาติไทย

กำหนดจัดกิจกรรมรำลึกและทำบุญอุทิศส่วนกุศลอดีตผู้นำแรงงานและผู้มีคุณูปการต่อขบวนการแรงงานผู้วายชนม์ ประจำปี 2560 รวมทั้งการทอดผ้าป่าหารายได้บำรุงพิพิธภัณฑ์