พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย จัดทอดผ้าป่าหารายได้ – เสวนา แรงงานอยู่ตรงไหนในประวัติศาสตร์ชาติไทย

กำหนดจัดกิจกรรมรำลึกและทำบุญอุทิศส่วนกุศลอดีตผู้นำแรงงานและผู้มีคุณูปการต่อขบวนการแรงงานผู้วายชนม์ ประจำปี 2560 รวมทั้งการทอดผ้าป่าหารายได้บำรุงพิพิธภัณฑ์