อนุสรณ์เตือนใจความปลอดภัยในการทำงาน

10 พ.ค.59 ครบ 23 ปี ไฟไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาเคเดอร์ แรงงานยังถามหาความปลอดภัยในการทำงาน หลังต้องสูญเสียชีวิตคนงานถึง 188 คน บาดเจ็บพิการ 469 คน ชมนิทรรศการและร่วมรำลึกกับ “อนุสรณ์เตือนใจความปลอดภัยในการทำงาน”ที่นี่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย