พิพิธภัณฑ์แห่งศักดิ์ศรีและความภูมิใจของแรงงานไทยThe Dignity and Pride of Thai Labour
ห้อง-11

ห้อง 1 : แรงงานบังคับ ไพร่ – ทาส : Corvee and Slave Labour

แรงงานบังคับ ไพร่– ทาส ในสังคมไทยโบราณที่เป็นการปกครองในระบอบศักดินา แบ่งคนในสังคมออกเป็น 2 ชนชั้น คือชนชั้นผู้ถูกปกครอง ได้แก่ ไพร่ และทาส

Read more
ห้องแรงงานจีน

ห้อง 2 : กุลีจีน : Chinese Coolies

ในยุคสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากสังคมศักดินาสู่ระบบทุนนิยม ชาวสยามยังเป็นแรงงานบังคับในระบบไพร่ ไม่มีอิสระที่จะไปรับจ้าง

Read more
ห้องแรงงานกับการปฏิรูปประเทศ

ห้อง 3 : แรงงานกับการปฏิรูปประเทศ : Labour and The Reforms

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือเป็นยุคแห่งการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยในหลายๆด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

Read more
ห้องเปลี่ยนแปลงการปกครอง-2475

ห้อง 4 : แรงงานกับการเปลี่ยนแปลง 2475 : Labour and the 1932 Change in Government

นับแต่สยามเปิดประเทศและเริ่มดำเนินการอุตสาหกรรม ยังไม่มีหน่วยราชการและกฎหมายมาจัดการดูแลด้านแรงงานสัมพันธ์หรือคุ้มครองแรงงาน

Read more
ห้องสงครามโลกกับสงครามเย็น

ห้อง 5 : จากสงครามโลกสู่สงครามเย็น : From World War to the cold War

กองทัพญี่ปุ่นบุกเข้ามาตั้งมั่นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2484 บังคับให้รัฐบาลไทย ต้องเข้าสู่สงครามเป็นศัตรูกับฝ่ายสัมพันธมิตร อังกฤษและอเมริกา

Read more
ห้องจิตร-ภูมิศักดิ์1

ห้อง 6 : ห้องศิลปวัฒนธรรมกรรมกร จิตร ภูมิศักดิ์ : Jit Phumisak Worker Cultural Room

“จิตร ภูมิศักดิ์” เป็นปัญญาชนนักคิดคนสำคัญของสังคมไทย ผู้นำเสนอแนวคิดศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน ซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดของปัญญาชนหนุ่มสาวที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย

Read more
ห้องจาก-14-ตุลาฯถึงวิกฤติเศรษฐกิจ1

ห้อง 7 : จาก 14 ตุลาฯ ถึง วิกฤติเศรษฐกิจ : From October Up Rising to the Economic Crisis

ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย จะเริ่มจากเรื่องราวเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 ซึ่งขบวนการนักศึกษา ประชาชน ลุกขึ้นต่อสู้เผด็จการ จนเกิดประชาธิปไตยขึ้นอีกครั้งในสังคมไทย สิทธิของแรงงานกลับคืนมา

Read more
บริการของเรา

บริการ : Service

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย นอกจากจะทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีนิทรรศการถาวร บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัิติศาสตร์แรงงานไทยแล้ว พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยยังมีบริการอื่น เพื่อสนองตอบความต้องการของสังคมไทย

Read more

เรื่องเล่า / STORY

 • 2 ก.ค. รำลึก ศุภชัย ศรีสติ ผู้นำที่ไม่ตายจากแรงงาน

  2 ก.ค. รำลึก ศุภชัย ศรีสติ ผู้นำที่ไม่ตายจากแรงงาน

  "อายุของข้าพเจ้าครบวันเกิดปีที่ 34 ในวันนี้ และอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ วาระสุดท้ายกำลังจะมาถึงแล้ว แต่ประวัติศาสตร์จะต้องจารึกไว้ในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน"
 • รำลึก 24 มิถุนาประชาธิปไตย ที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

  รำลึก 24 มิถุนาประชาธิปไตย ที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

  พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย กับการเปลี่ยนแปลงความปกครอง บทบาทกรรมกรอยู่ตรงไหน ความเกี่ยวข้องของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย กับการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นไม่ได้หมายความว่าเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นความเปลี่ยนของประเทศที่มีความเกี่ยวกับประชาชนทุกชนชั้นรวมถึงคนงานด้วย

ความเคลื่อนไหว / Activity